Grote projecten zoals fabriekshallen worden met een drone opgemeten door middel van fotogrammetrie, het dak hoeft niet betreden te worden tot de installatie zelf. Om te berekenen hoeveel vermogen er op het dak geïnstalleerd kan worden,  kunnen we de zonnepanelen virtueel inplanten in het 3D model met PV planner software. Hierdoor weet u exact hoeveel panelen er geplaatst kunnen worden op elk dakdeel rekening houdend met obstakels zoals lichtstraten of schoorstenen. De stand van de zon wordt gesimuleerd om te kijken op welke plaatsen er schaduw kan optreden gedurende de dag.