Zonnepanelen halen op jaarbasis zo’n 1.000 vollasturen per kWp en kosten zo’n 1.000 €/ kWp. Met een lineaire afschrijving van 20 jaar en de kost voor een full omnium onderhoudscontract reken je voor de stroomproductie van zonnepanelen (de levelized cost of energy of LCOE) op een kostprijs van ± 65 €/MWh. Installaties kleiner dan 10 kW kunnen een terugdraaiende teller gebruiken. Voor dit voordeel rekent de netbeheerder een compenserend prosumententarief aan. Dit betekent dat de zonnestroom in dit geval zo’n 165 €/MWh kost, nog altijd een forse besparing tegenover het elektriciteitstarief, dat voor de meeste laagspanningsklanten (waarbij een installatie van minder dan 10 kW voldoende is) dat rond de 250€ /MWh ligt. Dat betekent dat deze installaties
zichzelf op 7 tot 10 jaar terugverdienen.

Installaties groter dan 10 kW kunnen geen gebruik maken van een terugdraaiende teller en betalen dus ook geen prosumententarief. Zij krijgen wel nog groenestroomcertificaten ter waarde van 40 €/MWh, waardoor de LCOE slechts ± 25 €/MWh bedraagt. Afnemers op middenspanning (doelgroep voor Installaties > 10 kW) betalen een lager elektriciteitstarief, met een vork tussen 50 en 200 €/MWh. Deze kost én de hoeveelheid stroom die moet worden geïnjecteerd zijn bepalend voor de terugverdientijd, die kan uiteenlopen van 5 tot 20 jaar.

Hou bij de investering ook rekening met belangrijke studiekosten bij Eandis wanneer je een installatie van meer dan 10kWp op het net wil aansluiten. Vraag tijdig na bij je distributienetbeheerder.Voor PV-installaties > 10 kW dient er steeds een dossier aangevraagd te worden via www.eandis.be. De studiekosten zijn afhankelijk van het vermogen van de te installeren PV-installatie:

– PV ≤ 25 kVA : 0 € (excl. BTW)
– 25 kVA ≤ PV ≤ 100 kVA : 565,06 € (excl BTW)
– 100 kVA ≤ PV ≤ 1000 kVA : 1.695,18 € (excl. BTW)

Bij installaties groter dan 10 kW wordt er een aparte meter geplaatst die zowel de afname als de geïnjecteerde elektriciteit meet. De afname dient betaald te worden zoals gewoonlijk en de geïnjecteerde elektriciteit kan je verkopen aan je elektriciteitsleverancier.

Verhoogde investeringsaftrek

Voor energiebesparende investeringen in 2018 is een verhoogde aftrek voorzien van 13,5% op de belastbare winst van bedrijven.
Handleiding verhoogde investeringsaftrek