De maximale vermogensopbrengst van een zonnepanelen installatie hangt af van verschillende factoren, enerzijds heb je de kwaliteit van uw installatie, zonnepanelen en omvormers. Anderzijds speelt de oriëntatie van uw dak ook een belangrijke rol.

Vanuit de Vlaamse overheid is er een applicatie ontwikkeld waarop alle daken in Vlaanderen beoordeeld worden in functie van de optimale opbrengst, zo kan je met één oogopslag zien welk dakdeel het meest geschikt is om zonnepanelen te plaatsen. Dit is enkel informatief, een technieker moet nog steeds ter plaatse komen om een juiste inschatting te maken.

https://apps.energiesparen.be/zonnekaart